Жените и алкохолизмът: специфични за пола предизвикателства и съображения за лечение Алкохолизмът, широко разпространен проблем,…